Våre tjenester

Maritim kompetanse – på tvers av segmenter

Subsea

Undervannsinspeksjoner og arbeidsoppgaver utføres med innovative løsninger som sikrer kunden et godt produkt. Våre systemer kan mobiliseres på ulike fartøyer, fjellvann o.l. Vi har også serviceverksted med personell som har bred erfaring fra ulike mindre og større systemer.

Offshore

Vi har personell med bred erfaring og et veletablert kontaktnettverk innen marine operasjoner offshore. Vi kan bidra med støtte til planlegging og verifikasjon ved gjennomføring. Les mer

Havbruk

Med egne løsninger for inspeksjon, posisjonering og kartprosessering, samt bred erfaring innen fortøynings- og forankringssystemer kan vi levere sikre og gode løsninger for ditt anlegg.

Fiskeri

Fiskerikyndige med kompetanse innen drift og prosjektering. Ekspertise innen gjeldende lovverk og innovasjonsprosjekter. Stort kontaktnettverk med mulighet for logistikkløsninger.

Tjenester utført av eSEA Marine blir levert med høy grad av fleksibilitet og med riktig kompetanse for jobben. Vi etterstreber høy kvalitet i alt vi gjør, og sikkerhet står selvfølgelig alltid i fokus!

Dokumentasjon og data fra oppdrag leveres effektivt og oversiktlig gjennom våre etablerte systemer.

Ta gjerne kontakt for en samtale rundt dine behov.