Personell

Magnus Stranden
Daglig leder
15 års erfaring fra ulike marine offshore operasjoner og jobber verden over.

Sertifisert Sjøkaptein
klasse 1 (D1).

Tlf +47 92 08 41 26
LinkedIn E-post
Aleksander Sandøy
Operasjonssjef
15 års erfaring fra fiskeri og ulike offshore operasjoner verden over.

Sertifisert skipsoffiser
klasse 2 (D2).

Tlf +47 97 16 02 14
LinkedIn E-post
Monica Schanzenbecher
Administrasjon
Administrasjonsleder

Tlf +47 41 14 70 65
LinkedIn E-post
Geir Lervik
IT-utvikler
IT-ansvarlig / utvikler

Tlf +47 99 56 88 45
E-post
Jens E. Hjelset
Marine Operatør / Skipsfører
Utdannet dekksoffiser med bachelorgrad fra NTNU.

Navigatørsertifikat D5LA
Fagbrev Matros

Tlf +47 95 96 56 77
LinkedIn E-post
Tilgjengelig ekspertise
Konsulenter
eSEA Marine har et omfattende nettverk av bransjespesialister som leies inn ved behov.