Opprensking av tapte fiskeredskaper langs norskekysten

Opprenskingen startet tirsdag 22. august utenfor kysten av Finnmark, nær grensen til Russland hvor det er et aktivt fiske etter kongekrabbe. Allerede etter få dager med opprensking er tusenvis av kongekrabber sluppet løs fra mistede teiner og avlivet etter å vært fasthektet i garn, som er hentet opp av opprenskingsfartøyet.

Opprensking pågår med fartøyet M/S «Vendla» som er innleid av Fiskeridirektoratet til oppdraget. Fartøyet er utstyrt for å håndtere alle typer «fangst» av fiskeredskaper som blir sortert og levert til gjenvinning i samarbeid med Norsk Fiskeriretur AS. Fartøyet er utstyrt med all nødvendig instrumentering for å finne fiskeredskaper, samt ROV (Remotely operated vehicle). Operasjonen pågår 24 timer i døgnet over 5 uker, uavhengig av værforholdene.

Les mer på nettsidene til Clean Nordic Oceans