Maritim kompetanse –
på tvers av segmenter

Vår visjon er å knytte erfaring og kompetanse fra ulike maritime segmenter sammen og nyttigjøre denne. Fleksibilitet, kompetanse og samarbeid gir kvalitet i det vi gjør.

Våre tjenester

Maritim kompetanse – på tvers av segmenter

Subsea

Undervannsinspeksjoner og arbeidsoppgaver utføres med innovative løsninger som sikrer kunden et godt produkt. Våre systemer kan mobiliseres på ulike fartøyer, fjellvann o.l. Vi har også serviceverksted med personell som har bred erfaring fra ulike mindre og større systemer.

Offshore

Vi har personell med bred erfaring og et veletablert kontaktnettverk innen marine operasjoner offshore. Vi kan bidra med støtte til planlegging og verifikasjon ved gjennomføring. Les mer

Havbruk

Med egne løsninger for inspeksjon, posisjonering og kartprosessering, samt bred erfaring innen fortøynings- og forankringssystemer kan vi levere sikre og gode løsninger for ditt anlegg.

Fiskeri

Fiskerikyndige med kompetanse innen drift og prosjektering. Ekspertise innen gjeldende lovverk og innovasjonsprosjekter. Stort kontaktnettverk med mulighet for logistikkløsninger.

Tjenester utført av eSEA Marine blir levert med høy grad av fleksibilitet og med riktig kompetanse for jobben. Vi etterstreber høy kvalitet i alt vi gjør, og sikkerhet står selvfølgelig alltid i fokus!

Dokumentasjon og data fra oppdrag leveres effektivt og oversiktlig gjennom våre etablerte systemer.

Ta gjerne kontakt for en samtale rundt dine behov.

 

Om oss

Bedriften består av personer med bred erfaring fra og tilknytning til havbruk, fiskeri og offshore. Dette gir en unik mulighet til å dra nytte av erfaringer og praksis på tvers av næringer og gir gode produkter og tjenester, fremstilt og utført på en sikker og effektiv måte.

Nyheter

Opprensking av tapte fiskeredskaper langs norskekysten

Opprenskingen startet tirsdag 22. august utenfor kysten av Finnmark, nær grensen til Russland hvor det er et aktivt fiske etter kongekrabbe. Allerede etter få dager med opprensking er tusenvis av kongekrabber sluppet løs fra mistede teiner og avlivet etter å vært fasthektet i garn, som er hentet opp av opprenskingsfartøyet. Opprensking pågår med fartøyet M/S …